bat-dong-san-flc

Những dự án bất động sản của tập đoàn FLC

Tập đoàn FLC là một tập đoàn đa ngành nghề và phát triển nhiều lĩnh vực với mũi nhọn phát triển là bất động ản nhà ở tại các thành phố lớn và bất động ản nghỉ dưỡng Dù không phải là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam...

Xem chi tiết